Музыкальный портал EnMusic – тексты, переводы и караоке иностранных песен
Все исполнителиClannad → Bacach Shile Andai

Clannad, альбом "Crann Ull"

Bacach Shile Andai

An raibh tu i gcill alla no caislean a' bharraigh,
Bhfaca tu campai a bhi ag na francaigh?

Curfa
Mise 'gus tusa 'gus ruball na muice 'gus bacach shil' andai.

Bhi me i gcill alla is caislean a' bharraigh,
Chonaic me campai bhi ag na francaigh.

Curfa
Mise 'gus tusa 'gus ruball na muice 'gus bacach shil' andai.

An raibh tu ar a chruach no bhfaca tu slua,
Bhi ar chnoc phadraig, bhi ar chnoc phadraig?

Curfa
Mise 'gus tusa 'gus ruball na muice 'gus bacach shil' andai.

A bhi me ar a chruach is chonaic me slua,
A bhi ar chnoc phadraig, bhi ar chnoc phadraig.

Curfa
Mise 'gus tusa 'gus ruball na muice 'gus bacach shil' andai.

Бэкэч Шиле Эндэи

Эн рэибх ту ай гкилл олла ноу кэислэн э' бхэррэигх,
Бхфэка ту кэмпэи э бхи эг на фрэнкэигх?

Курфа
Мисе 'гус туса 'гус рубэлл на муике 'гус бэкэч шил' эндэи.

Бхи ми ай гкилл олла из кэислэн э' бхэррэигх,
Чонэик ми кэмпэи бхи эг на фрэнкэигх.

Курфа
Мисе 'гус туса 'гус рубэлл на муике 'гус бэкэч шил' эндэи.

Эн рэибх ту эр э круэч ноу бхфэка ту слуа,
Бхи эр чнок фэдрэиг, бхи эр чнок фэдрэиг?

Курфа
Мисе 'гус туса 'гус рубэлл на муике 'гус бэкэч шил' эндэи.

Э бхи ми эр э круэч из чонэик ми слуа,
Э бхи эр чнок фэдрэиг, бхи эр чнок фэдрэиг.

Курфа
Мисе 'гус туса 'гус рубэлл на муике 'гус бэкэч шил' эндэи.
Скачать Бэкэч Шиле Эндэи Скачать bacach_shile_andai.mp3

Поделиться ссылкой на песню "Bacach Shile Andai" или добавить ее в закладки

  • Bacach Shile Andai ВКонтакте
  • Bacach Shile Andai в Facebook
  • Bacach Shile Andai в Twitter
  • Bacach Shile Andai в Google Buzz
  • Bacach Shile Andai в Моем Мире
  • Bacach Shile Andai на livejournal.com
  • Bacach Shile Andai в Google
  • Bacach Shile Andai в Memori.ru
  • Bacach Shile Andai в Delicious
  • Забобрить Bacach Shile Andai
Другие песни в исполнении Клэннэд →